Poeci tłumaczeni na wszystkie języki świata

Zadowoleni z siebie ponowocześni poeci
Tłumaczeni na wszystkie języki świata
Nawet nie dostrzegli Anioła po katastrofie
Żebrze na Campo di Fiori w wiecznym mieście

Zadowoleni z siebie katolicy zabijają
Swoich braci i dzieci nie oszczędzają
Cynicy podkładają pod piecem nienawiści
Tańczą uczeni poeci magnaci
Na grobie Romea i Julii

Nie ma schronienia dla Antygony
Na drogach wygnania ostatni Mohikanin
Żebrze o łyżkę ciepłej zupy
Zadowoleni poeci piszą o pięknie
Czekają kiedy Aniołowi serce pęknie

Rym jest tylko obroną przed dołem
Do którego wrzucą słowa i nadzieję
Może diabeł pustki znowu się zaśmieje
A biednych ludzi Bałtyk zaleje