„Cywilizacje są śmiertelne”

Toniemy w czarnej wodzie.
Plemię Kaina; Abel męczy się w piekle.
Mordujemy, ćwiartujemy,
Hodujemy ogrody nienawiści.
Dlaczego słowik dla nas śpiewa?
Dlaczego zboże jeszcze dojrzewa?
Dlaczego pszczoła nad piwonią lata?
Spadamy do studni bez dna,
Nie będzie innego świata – – –